15398993141_21ccbc6dc6_o.jpg
 

Sukupolvet

Pienistä eroista huolimatta eri sukupolvet haluavat hyvin samanlaisia asioita. Perimmäiset tarpeet ovat yhteneviä: koti, turva, yhteisö ja perhe, tulevaisuus. Hyvinvointivaltion tulee pitää huolta kansalaisistaan koko elinkaaren ajan ja mahdollistaa kouluttautuminen, terveydenhuolto sekä yleisturvaan perustuva sosiaaliturva. Erityisesti vanhuus ja lapsuus tulee turvata.

Jokaiselle lapselle tulee taata oikeus varhaiskasvatukseen, eli subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja tulee pienentää, koska suuret ryhmäkoot ovat riski lasten turvallisuudelle, sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten jaksamiselle. Varhaiskasvatusmaksuja tulee alentaa tuntuvasti, sillä se on kustannustehokas ja oikeudenmukainen tapa parantaa työn tekemisen kannusteita ja helpottaa perheellisten työssäkäyntiä.

Perhevapaauudistus on välttämätön tulevalla hallituskaudella. Naisten perhevapaan aikaiset tauot työstä lyhenisivät ja parantaisivat täten naisten työmarkkina-asemaa. Samalla perheen toinen vanhempi saisi viettää enemmän aikaa lapsen kanssa, joka on tärkeä asia myös lapsen ja vanhempien yhteyden kannalta. Maahamme on luotava nykyistä parempi lapsi- ja perheystävällinen kulttuuri. Tällaisilla teoilla on positiivisia vaikutuksia myös syntyvyyden laskun pysäyttämiseksi.

Pieniin eläkkeisiin tulee tehdä maltillisia korotuksia, huolehtien kuitenkin samalla, että huoltosuhde ei kasva kestämättömäksi nuorille ja tuleville sukupolville. Ikäihmisille tulisi tarjota matalan kynnyksen palveluja; suositaan kotihoitoa ja mikäli kotona asuminen ei ole mahdollista, niin hoito tulee järjestää yhteisöasumisen kautta. Yhteisöasumisessa tulee olla riittävät resurssit henkilökunnassa ja työntekijöiden jaksamisesta pitää huolehtia.