Maksuton toinen aste parantaisi yhdenvertaisuutta

Julkaistu Sanomalehti Kalevassa 17.10.2018.

Koulutuksen merkitystä ei tule vähätellä yhä epävarmemmiksi muuttuvilla työmarkkinoilla. Työllistyminen on hyvin hankalaa ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että mahdollisimman moni nuori jatkaisi peruskoulun jälkeen opiskelemaan. Jokaisella opiskelemaan haluavalla nuorella tulisi olla myös mahdollisuus tähän omista lähtökohdistaan huolimatta.

Suomessa kaikilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet maksuttomaan peruskouluun sekä toisen asteen koulutukseen. Vaikka toisen asteen koulutus on maksutonta peruskoulun tavoin, odotetaan opiskelijoiden kustantavan tarvitsemansa oppimisvälineet itse. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa oppimateriaalien kustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin.

Oppimateriaalien kalleus on usein syynä opintojen kesken jättämiselle. Yhdenvertainen ja maksuton koulutus ei siis täysin toteudu Suomessa. Omat lähtökohdat ja varallisuus vaikuttavat edelleen kouluttautumiseen ja työelämässä pärjäämiseen.

Suomessa tulisi järjestää toisen asteen opinnot aidosti opiskelijoille maksuttomina. Uudistuksen myötä opintojen kustannukset eivät jäisi enää nuorten ja heidän vanhempiensa maksettavaksi vaan yhteiskunta kustantaisi toisen asteen opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit. Kaikilla nuorilla olisi näin mahdollisuus kouluttautua omasta ja perheensä varallisuudesta riippumatta.

Työttömyys ja syrjäytyminen uhkaavat usein koulutuksen ulkopuolelle jääviä, kun taas koulutus parantaa mahdollisuuksia edetä työelämässä. Maksuton toinen aste vähentäisi koulupudokkaiden määrää ehkäisemällä taloudellisten syiden vuoksi opiskelun kesken jättämistä.

Liian pitkään koulutuksesta ja nuorten tulevaisuudesta on leikattu välittämättä seurauksista. Tuo kehityssuunta tulisi kääntää kohti tulevaisuuteen katsovaa koulutuspolitiikkaa. Helsingin kaupunki on jo ottanut askeleita maksuttoman toisen asteen puolesta. Oulussa puolestaan kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tytti Tuppurainen on jättänyt valtuustoaloitteen maksuttomista opetusvälineistä toisen asteen opiskelijoille.

Kestävää tulevaisuutta rakennetaan panostamalla nuoriin. Tämän vuoksi Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Demarinuoret ja -opiskelijat kannattavat maksuttomia toisen asteen opintoja. Koulutuksen yhdenvertaisuuden edistäminen onkin sosialidemokraattien keskeisimpiä vaaliteemoja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Janne-Pekka Niemimäki, Demarinuorten liittohallituksen jäsen

Miina-Anniina Heiskanen, Oulun Demariopiskelijoiden puheenjohtaja

Miina-Anniina Heiskanen