Ajatuksiani

30877733485_dbb3157ac4_o.jpg

Koulutus

Koulutus pitää tunnustaa investointina tulevaisuuteen, talouteen ja yhteiskuntaan. Koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle tulee olla laadukas, erilaiset oppijat huomioon ottava ja maksuton. Tulevalla hallituskaudella korkeakoulujen perusrahoitusta tulee lisätä, laajentaa oppivelvollisuus toiselle asteelle ja palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus koko maahan.

15496616985_08f4da4790_o.jpg

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö- ja ilmastopolitiikan tulee olla kestävää, koska sillä turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Pohjoisen ihmisenä minulle on tärkeää, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta. Ilmastotavoitteisiin vastaaminen onkin keskeisin ympäristöpoliittinen haaste luonnon monimuotoisuuden katoamisen rinnalla.

24890047376_ee272908c7_o.jpg

Hyvinvointi

Hyvinvointi koostuu yleisturvasta, laadukkaista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä mahdollisuuksista harrastaa. Liikunta ja kulttuuri lisäävät onnellisuutta, fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sekä toimivat ennaltaehkäisevänä mielenterveystyönä. On tärkeää, että yhteiskunnan turvaverkko ottaa kiinni, kun ihminen kokee vastoinkäymisiä.

15398993141_21ccbc6dc6_o.jpg
 
 

SukupolvET

Pienistä eroista huolimatta eri sukupolvet haluavat hyvin samanlaisia asioita. Perimmäiset tarpeet ovat yhteneviä: koti, turva, yhteisö ja perhe, tulevaisuus. Hyvinvointivaltion tulee pitää huolta kansalaisistaan koko elinkaaren ajan ja mahdollistaa kouluttautuminen, terveydenhuolto sekä yleisturvaan perustuva sosiaaliturva. Erityisesti vanhuus ja lapsuus tulee turvata.