15496616985_08f4da4790_o.jpg
 

Ympäristö ja ilmasto

Ympäristö- ja ilmastopolitiikan tulee olla kestävää, koska sillä turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Pohjoisen ihmisenä minulle on tärkeää, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta. Ilmastotavoitteisiin vastaaminen onkin keskeisin ympäristöpoliittinen haaste luonnon monimuotoisuuden katoamisen rinnalla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitsemme toimivaa kansainvälistä yhteistyötä.

Tulevalla hallituskaudella ilmasto- ja ympäristövaikutukset on arvioitava kaikessa päätöksenteossa. Asiantuntijoita tulee kuulla ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon, jotta voidaan toteuttaa kestävää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Suomen tulee tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja selvästi hiilinegatiivista yhteiskuntaa vuosisadan puoleenväliin mennessä, muun muassa pyrkimällä fossiilisten polttoaineiden käytön alasajoon. Panostetaan ympäristöystävällisiin liikennöintimuotoihin, kuten raideliikenteeseen. On saatava Ouluun ulottuva kaksoisraide, jolloin raideliikenteestä tulee potentiaalinen vaihtoehto lentoliikenteelle.

Ympäristönsuojelu on toteutettava niin, että resursseja ohjataan uusiutuviin energiamalleihin. Julkisissa investoinneissa ja yritystukijärjestelmässä tulisi suosia päästötavoitteisiin sitoutuneita yhtiöitä. Verotusta tulisi uudistaa siten, että sillä ohjataan kaikkia toimijoita tavoittelemaan päästövähennyksiä. Tulevalla hallituskaudella voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi kestävän kehityksen arvonlisävero. Kestävän kehityksen arvolisävero tarkoittaa, että luontoa säästävät, materiaaleja tehokkaasti käyttävät sekä kierrätettävät ratkaisut saisivat suotuisan verokohtelun, kun puolestaan ympäristöä kuluttavat ja päästöjä lisäävät ratkaisut ja hyödykkeet olisivat kovemman verotuksen kohteena. Tasaveron kaltaisia haitta- ja ympäristöveroja tulee välttää, sillä ne kohdistuvat liikaa matalatuloisille. Ympäristönsuojelun kustannuksia tulee kohdentaa järkevästi ja oikeudenmukaisesti.