Loppu huono-osaisuudesta syyllistämiselle

Julkaistu sanomalehti Kalevassa 17.1.2019

Mediassa on viime aikoina käyty keskustelua Helsingin sanomien niukkuuskyselystä, jossa tuhannet pienituloiset kertoivat köyhyyden ja toivottomuuden värittämästä elämästään. Suomea pidetään hyvinvoinnin mallimaana, mutta HS:n kysely ja sen ympärille muodostunut keskustelu nostavat esille yhteiskuntamme usein pimentoon jäävän puolen, ja sen turvaverkkojen ulkopuolelle putoavien ihmisten hädän.

Elämisen ilo muuttuu hyvin pian pahoinvoinniksi ja vihaksi maailmaa kohtaan jos huono-osaisuuden kierteestä ei ole ulospääsyä. Sosiaaliturva, palvelut ja myös päättäjien asenteet tarvitsevat muutosta jos haluamme antaa jokaiselle mahdollisuuden edetä elämässä ja toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Sosialidemokraattien vastaus ongelmaan on nykyisen sekavan ja byrokraattisen sosiaaliturvan uudistaminen yleisturvaksi, joka takaa elämiseen riittävän toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvajärjestelmä tulee uudistaa siten että kaikkia sen piirissä olevia kohdellaan yhdenvertaisesti, vähentäen samalla ihmisten tarpeetonta pompottelua luukulta toiselle. Tärkeää on myös kaikenlaisten kouluttautumis mahdollisuuksien lisääminen esimerkiksi työttömyyden aikana.

Suomessa on työntekijöitä ja yrittäjiä joiden toimeentulo ei riitä elämiseen. SDP lähtee siitä, että työelämän pelisääntöjen tulee olla kunnossa ja työstä saatavan palkan tulee riittää elämiseen. Yleisturvassa työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitaminen takaavat sen että työ on aina tekijälleen kannattavaa ja kaikki ovat sosiaaliturvaan oikeutettuja työn tekemisen muodosta tai työsuhteen kestosta riippumatta.

Mikään kannustin ei kuitenkaan ole riittävä jos paremmasta tulevaisuudesta ei ole toivoa. Toimeentulon riittämättömyyteen yhdistyy usein myös toivottomuus. HS:n kyselystä käy ilmi, kuinka osa vastaajista on harkinnut itsemurhaa äärimmäisenä ratkaisuna ulos köyhyydestä ja ahdistuksesta. Häpeä, viha ja toivottomuus ovat tuntemuksia jotka nousivat vahvasti esille kyselyssä.

Päättäjien ja yhteiskunnan suunnalta tuleva syyllistäminen pahentaa huono-osaisuuden leimaa, ja on omiaan lisäämään sosiaaliturvan varassa olevien toivottomuutta ja pahoinvointia. Syyllistäminen ja leimaantumisen pelko vaikuttavat usein myös avun jättämättä hakemiseen, mistä voi olla vakavia seurauksia avun tarvitsijalle. On väärin tuomita ja syyllistää niitä jotka elämässään tarvitsevat apua. Jokaisen ihmisarvo on jakamaton.

Janne-Pekka Niemimäki, Demarinuorten liittohallituksen jäsen

Miina-Anniina Heiskanen, eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Miina-Anniina Heiskanen