Aidosti maksuton toinen aste ehkäisee nuorten syrjäytymistä

Julkaistu sanomalehti Kalevassa 5.3.2019.

Kevään eduskuntavaalit ovat historiallisesti merkittävät, sillä ne ovat ensimmäiset vaalit joissa milleniaalit marssivat vaaliuurnille. Ehdokkaana toivon, että 2000-luvulla syntyneiden äänestysaktiivisuus olisi korkea, sillä nyt käytävät vaalit ja teemat, kuten ilmaston lämpeneminen sekä yhteiskunnassamme pesivä eriarvoistuminen ja syrjäytyminen, vaikuttavat eniten nuoriin. Suomen 15–29-vuotiaissa on noin 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Luku on hälyttävä. Matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovat merkittäviä syrjäytymisen riskitekijöitä. Tästä syystä on tärkeää, että yhteiskunta tukee nuoria kouluttautumaan ja hankkimaan hyvät lähtökohdat työelämään.

Lähes kaikki peruskoulun päättävät nuoret hakevat koulutukseen ja koulutuspaikkoja on tarjolla koko ikäluokalle. Monella opinnot jäävät kesken ja peräti 15 prosenttia nuorista jää pelkän perusasteen varaan. Yksi tekijä tähän on oppimateriaalien kalleus, joka tulee monelle toisen asteen opiskelijalle yllätyksenä. Opetushallituksen mukaan lukion kustannukset voivat nousta 2500 euroon per opiskelija. Ammatillisissa opinnoissa monet työvälineet ovat välttämättömiä, ja aloilla, joissa opiskelijat kokevat taloudellisesti suurinta ahdinkoa, on myös korkea todennäköisyys keskeyttää opinnot. Korrelaatio taloudellisen toimeentulon ja keskeyttämisen välillä on olemassa. Tällä vaalikaudella esitetty oppimateriaalilisä on riittämätön, sillä se ei kata kaikkia toisen asteen opintojen kustannuksia.

Useiden eri nuorisojärjestöjen laatima kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta tyrmättiin eduskunnassa muotoseikan vuoksi, sillä tekstissä oli käytetty väärää sanaa. Aloitteessa vaadittiin ”eduskunnalta” toimia, kun olisi kuulunut vaatia “hallitukselta” toimia. Kyseessä oli yli 53 000 suomalaisen kannattama aloite. Tällainen asian käsittely ei kannusta nuoria kansalaisaktiivisuuteen ja on selvää, että pettymys edustuksellista demokratiaa kohtaan on suuri. Miten Suomessa voi vaikuttaa tärkeisiin asioihin, jos suosittu kansalaisaloite torpataan näin mitättömästä syystä? Nuorten huoli on perusteltua, sillä toisen asteen koulutus on käytännössä välttämätön nykypäivän työmarkki-noilla. Ei voida puhua aidosti maksuttomasta toisesta asteesta tai tasa‐arvoisesta mahdollisuudesta kouluttautua, jos osalla nuorista opinnot keskeytyvät oppimateriaalien kalleuteen.

Tulevalla hallituskaudella on korkea aika tehdä tulevaisuusinvestointeja. Tehdään toisen asteen koulutus aidosti maksuttomaksi myös oppimateriaalien osalta. Parhaiten tämä toteutuu laajentamalla oppivelvollisuus kattamaan toisen asteen tutkinto. Pidemmällä aikavälillä uudistus maksaa itsensä takaisin korkeampana työllisyysasteena, pidempinä työurina, verotuottoina sekä pienempinä syrjäytymisen ehkäisyn kuluina. Panostetaan meidän nuoriin ja nostetaan nuorten ääni kuuluviin tulevissa eduskuntavaaleissa!

Miina-Anniina Heiskanen

Kansanedustajaehdokas (sd.)