Huolehditaan, että toimeentuloa ja koulutusta on koko alueella

PUHEENI VALKEAN LAVALLA LAUANTAINA 30.3.


Hyvät kuulijat! Minun tavoitteeni ehdokkaana on, että Pohjois-Pohjanmaa on jatkossakin elinvoimainen maakunta, jossa on tarjolla laadukasta koulutusta, monipuolisesti ja monialaisesti työpaikkoja, kohtuulliset elinkustannukset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Oulu on Pohjois-Pohjanmaan  elinvoimainen veturi, olemme kaukana kaikesta, mutta silti keskellä kaikkea, sillä sijaitsemme ihmiskunnan uuden kasvusuunnan, arktisen alueen reunalla. Kulkuyhteyksiä Ouluun tulee parantaa, joten tarvitsemme ehdottomasti kaksoisraiteen Oulun ja Helsingin välille. Kaksoisraide lyhentäisi välin 4h, mikä lisää Oulun alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Samalla se laajentaa Oulun alueen työssäkäynti- ja koulutusaluetta.

Meille sosialidemokraateille koulutukseen panostaminen on luontevaa, sillä Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Tulevalla vuosikymmenellä meidän on jälleen otettava paikkamme koulutuksen kärkimaana ja Suomen menestyminen globaalisti rakentuukin koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Minulle oululaiset koululaitokset edustavat suomalaisen koulutuskentän ja tutkimuksen kirkkainta kärkeä. Esimerkiksi Oulun yliopistossa tehdään innovatiivista ja kansainvälisesti merkittävää tutkimusta.

Tulevalla hallituskaudella on tehtävä valtakunnallisia uudistuksia osaamispolkuun. SDP haluaakin nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille. Subjektiivinen, kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus tulee laajentaa valtakunnalliseksi oikeudeksi. Kyseessä on nimenomaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen, joka luo hyvän lähtökohdan elämään sekä koulutuspolulle. Oulussa subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta on rajattu. Helsinki, Moni muu kaupunki toimi toisella tavalla. SDP haluaa, että lapset saavat yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku palautetaan tasolle, joka mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen.

SDP haluaa kehittää peruskoulua joustavalla koulupäivällä ja parantaa koulutuksen tasa-arvoa suurissa kaupungeissa ja pienemmillä paikkakunnilla. SDP:n esittämä joustava koulupäivä mahdollistaa harrastustoiminnan järjestämisen koulupäivän aikana. Lisäksi tarvitaan harrastustakuu, eli jokaiselle lapselle oikeus harrastaa jotain liikunta- tai kulttuuriharrastusta. Harrastukset ovat tärkeä asia nuorten kehityksen, ilmaisutaidon, itsetunnon, vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten kontaktien osalta. Harrastaminen toimii myöskin ennaltaehkäisevänä mielenterveystyönä. Toinen aste tulee olla aidosti maksutonta tulevalla hallituskaudella. Parhaiten tämä toteutuu laajentamalla oppivelvollisuus koskemaan toista astetta. Samalla varmistamme kaikille nuorille nyky-yhteiskunnan vaatiman koulutuksen ja osaamisen, sekä ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.

SDP haluaa mahdollistaa entistä useammalle korkeakoulutuksen. Nuorisoikäluokista vähintään 50% tulisi olla korkeakoulutettuja tulevaisuudessa. Alueemme korkeakoulujen, Oulun ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston perusrahoitukset laahaavat valtakunnallisesti muiden korkeakoulujen perässä. Esimerkiksi Oulun yliopiston perusrahoitus on neljänneksen liian pieni suhteessa väestön ikäluokan kokoon, mikä estää mm. uusien aloituspaikkojen lisäämisen aloille, joilla on työvoimapula. Oulussa tämä koskee ICT-alaa, onhan Oulu tunnettu korkeasta teknologia-osaamisestaan. Elinikäisen oppimisen edistämiseksi SDP haluaa tehdä jatkuvan oppimisen reformin, jossa jokaiselle suomalaiselle mahdollistetaan osaaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Minä ja puolueeni SDP olemme sitoutuneita panostamaan koulutukseen. Koulutusta ei pidä nähdä kulueränä, vaan tulevaisuusinvestointina, sillä koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa. Minä olen Miina-Anniina Heiskanen ja olen ehdolla numerolla 8. Lähde mukaan tulevaisuuslinjalle!

Miina-Anniina Heiskanen