Meidän on torjuttava ilmastonmuutos

PUHEENI VALKEAN LAVALLA LAUANTAINA 30.3.


Hyvät kuulijat, minun sukupolveni on viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmastonmuutoksen.

Minun sukupolveni on viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmastonmuutoksen.

Osallistuin perjantaina 15.3. kansainväliseen ilmastolakkopäivään. Kyseessä oli tapahtuma, jossa sadattuhannet lapset ja nuoret ympäri maailman menivät koululakkoon ilmaston puolesta. Kaikkiaan tähän ilmastolakkoon osallistui yli miljoona ihmistä 120 maasta. Myös täällä Oulussa oli satakunta lasta ja nuorta liikkeellä ilmaston hyväksi.

Samalla lapset ja nuoret välittivät tärkeän viestin paitsi kansallisella, niin myös kansainvälisellä tasolla: Nyt on Pakko Toimia. Ilmasto on Korvaamaton. On hyvä huomioida, että tämä tapahtuma oli nuorille ennen kaikkea vaikutuskeino, sillä lapset ja nuoret eivät voi vaikuttaa asioihin äänestämällä, kuten aikuiset. Tapahtuma oli vaikutuskeino herättää meidät päättäjät, ja vaikutuskeino herättää näissä eduskuntavaaleissa äänestävät aikuiset. Ilmastonmuutos vaikuttaa vuosikymmenien ja vuosisatojen päähän, joten se koskettaa ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Tästä syystä on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat asiassa äänensä kuuluviin. Kansainvälinen ilmastolakkopäivä toi heidän äänensä kuuluviin. Samalla se herätteli vanhempaa ikäpolvea tekemään ilmasto- ja ympäristötekoja juuri NYT.

Hyvät kuulijat! Ympäristö- ja ilmastopolitiikan tulee olla kestävää, koska sillä turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Pohjoisen ihmisenä minulle on tärkeää, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia Suomen kauniista ja puhtaasta luonnosta sekä neljästä vuodenajasta. Ilmastotavoitteisiin vastaaminen onkin keskeisin ympäristöpoliittinen haaste luonnon monimuotoisuuden katoamisen rinnalla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitsemme toimivaa kansainvälistä yhteistyötä, ja kun Suomi on tänä vuonna EU:n puheenjohtajamaa, niin meillä on mahdollisuus olla esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä paitsi koko EU:n tasolla, niin myös globaalisti.

Tulevalla hallituskaudella ilmasto- ja ympäristövaikutukset on arvioitava kaikessa päätöksenteossa. Asiantuntijoita tulee kuulla ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon, jotta voidaan toteuttaa kestävää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Suomen tulee tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja selvästi hiilinegatiivista yhteiskuntaa vuosisadan puoleenväliin mennessä. Keinoja tähän ovat muun muassa fossiilisten polttoaineiden, kuten bensan ja dieselin, korvaaminen vähäpäästöisillä polttoaineilla, lisäksi fossiilisia polttoaineita käyttävät autot voisi muuttaa toimimaan vähäpäästöisillä polttoaineilla. Keinoja on myös panostaa ympäristöystävällisiin liikennöintimuotoihin, kuten raideliikenteeseen. Meidän on saatava Ouluun ulottuva kaksoisraide, jolloin raideliikenteestä tulee potentiaalinen vaihtoehto lentoliikenteelle.

Ympäristönsuojelu on toteutettava niin, että resursseja ohjataan uusiutuviin energiamalleihin. Julkisissa investoinneissa ja yritystukijärjestelmässä tulisi suosia päästötavoitteisiin sitoutuneita yhtiöitä. Verotusta tulisi uudistaa siten, että sillä ohjataan kaikkia toimijoita tavoittelemaan päästövähennyksiä. Ympäristönsuojelun kustannuksia tulee kuitenkin kohdentaa järkevästi ja oikeudenmukaisesti, joten tasaveron kaltaisia haitta- ja ympäristöveroja tulee välttää, sillä ne kohdistuvat liikaa matalatuloisille. On hyvä muistaa, että ilmastonmuutos myös luo uusia työpaikkoja. Päästöjen minimointiin tarvitaan kehittynyttä, ympäristöystävällistä teknologiaa, jota meiltä Suomesta löytyy! Suomalaiset yritykset ovat globaalisti etulinjassa ympäristöystävällisen teknologian suhteen ja nyt on oiva mahdollisuus tehdä hyvää ja samalla bisnestä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi.

Ollaan siis ilmastoasioissa edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. Huolehditaan, että meidän lapsilla ja nuorilla on jatkossakin mahdollisuus kulkea puhtaassa luonnossa ja huolehditaan, että Suomessa olisi tulevaisuudessakin neljä vuodenaikaa. Olen Miina-Anniina Heiskanen ja SDP:n eduskuntavaaliehdokas numerolla 8, meillä taitaa olla sama suunta!